Wat zijn emoties?

Wikipedia geeft de volgende omschrijving:

Een emotie wordt vaak omgeschreven als een innerlijke beleving of gevoel van bijvoorbeeld vreugde, angst, boosheid, verdriet dat door een bepaalde situatie wordt opgeroepen of spontaan …


Waarom raakt iets mij zo? Over zelfbeeld en onze ideale ik

Emoties ontstaan vaak vanwege onze behoefte om ons ego te beschermen en onze ego-identiteit te versterken (H.C.M. Prein). Wij hebben allemaal een soort beeld van wie wij zijn (ons zelfbeeld), wie we graag willen zijn (ons ideale ik) en met wie of met welke groep we ons identificeren (groepsloyaliteit, groepsidentiteit). We worden emotioneel als we denken dat de ander daarvoor op een één of …


Het belang van emoties in conflicten

Vaak worden emoties gezien als iets dat vooral in een geëscaleerde conflictsituatie voorkomt. En alleen dan, wanneer de betrokken personen zich niet kunnen beheersen en de controle over zichzelf verliezen.

Op deze manier wordt het tonen van emoties in de samenwerking vaak als iets negatiefs gelabeld. Ik …


Voordelen van een conflict

In de volksmond heeft conflict vaak een negatieve klank, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Daarom leek het mij een goed idee om deze  vakantie periode hier aandacht aan te besteden. Loop jij voor conflicten weg? Graag maak ik je attent op de voordelen van een conflict.

Een conflict kan …


De ontmoeting

Tijdens mijn bezoek aan Dubai enige tijd geleden kwam het belang van het begrip ontmoeting weer op mijn netvlies. In Dubai kom je veel gesluierde vrouwen tegen. Wat mij opviel was dat deze vrouwen op straat gewoon contact met je maken, ze kijken je aan en laten hun nieuwsgierigheid naar de ander net zo blijken als dat wij westerlingen op straat …


Systeem denken: Je kunt niet niet communiceren

Mensen maken verhalen over elkaar en over zich zelf. Verhalen bieden samenhang en geven betekenis aan willekeurige gebeurtenissen. Deze verhalen helpen ons om de wereld om ons heen te ordenen en overzichtelijk te maken.


De constructies die …


Vind jij complimenten krijgen ook zo eng?

Aansluitend op mijn vorige blogs over doelen stellen en je successen te vieren heb ik een interview gehouden met Dorien Ketel van het bedrijf Sinds 1979. Zij heeft zich gespecialiseerd in het onderwerp Complimenten geven.
 
               
Zij traint individuen en organisaties in het geven en …


Vier jij je successen?

In mijn vorige blog heb ik geschreven over het stellen van doelen en eindigde met de tip om als je je doel gehaald hebt, hier ook blij mee te zijn. Mijn ervaring is dat we ons meestal richten op alle zaken die nog gedaan moeten worden of wat er niet goed loopt. Maar sta eens stil bij het resultaat wat je behaald hebt.

Gaaf toch?


De macht van doelen

Mensen die doelen stellen hebben, bereiken meer in het leven. Ongeacht hoe je succes definieert, mensen met duidelijke gedefinieerde doelen presteren beter.

Het is logisch dat mensen die een idee hebben van de richting waarheen ze gaan ook meer kans hebben dat ze komen waar ze willen zijn. Als je je …


Wanneer begint in jouw organisatie de mobiliteit?

Verbazingwekkend dat er in veel organisaties pas gepraat wordt over mobiliteit en flexibiliteit op het moment van reorganisatie en gedwongen krimp.

.

Laatst was ik betrokken bij de opstelling van een sociaal plan in het kader van een reorganisatie. Hierbij zijn de items boventalligheid en …
030 - 78 50 153
info@elsenaarabc.nl
Hugo de Grootstraat 13
06 - 43 52 4003
www.elsenaarabc.nl
3581 XR Utrecht
bank: NL82TRIO0198391595
kvk: 30284738