Verzuim - werkgever en werknemer beiden verantwoordelijk

 

Managers, leidinggevenden en medewerkers vragen zich soms af waardoor het verzuim nu veroorzaakt wordt en hoe of zij dat kunnen verminderen.


Bij verzuim, re-integratie, arbeidsomstandigheden en veiligheid is in de afgelopen jaren de tendens ontstaan steeds meer de verantwoordelijkheid te leggen op de plek waar die hoort. Vaak is dat lager in de organisatie dan tot nu toe het geval geweest is. En hoe lager in de organisatie je gaat, uiteindelijk kom je bij de medewerker uit. Je ziet dan ook dat de Wet Poortwachter (Wvp), de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de nieuwe Arbo-wet duidelijk deze verantwoordelijkheid benoemen. De één nog veel in normen en regels en de ander meer in kaders.

Uit recente jurisprudentie blijkt dat arbeidsongeschiktheid bij medewerkers die willens en wetens hun gezondheid in gevaar brachten zelf voor de kosten op moeten draaien. Ook bij medewerkers die door eigen schuld een conflict hebben en daar niet over praten met de werkgever, moeten zelf opdraaien voor de gevolgen en de kosten zelf betalen.

De vraag blijft echter bestaan, kunnen de medewerkers (en leidinggevenden) deze verantwoordelijkheid wel aan? Er komt nogal wat bij kijken.

Ieder mens is weleens ziek en heeft zo nu en dan last van meer of minder ernstige klachten. Mensen met vergelijkbare klachten hoeven echter per definitie niet hetzelfde verzuimpatroon te laten zien. De één meldt zich direct ziek bij de eerste beginselen van griep, de ander is met veertig graden koorts nog niet op het werk weg te slaan. Welke van de twee alternatieven 'juist' is, doet niet ter zaken. Dat geldt overigens ook voor de ziekte en de klacht zelf, natuurlijk is deze er, anders hebben we immers te maken met frauduleus verzuim en dat komt gelukkig zelden voor.Wel blijkt uit dit voorbeeld dat verzuim een gedragskeuze impliceert: ‘meld ik mij ziek met deze klacht of niet?’ Het verzuim is daarmee verworden tot een gedragscomponent van de ziekte of klacht van de werkende mens. Vanzelfsprekend is dit gedrag soms niet vermijdbaar, maar soms wel. De keuze die men uiteindelijk maakt om wel of niet te verzuimen, blijkt niet alleen te worden beïnvloed door de persoon zelf en zijn of haar sociale omgeving, maar ook door de balans tussen werk en persoon ( Verbaan, 2003). De medewerker heeft altijd een eigen verantwoordelijkheid voor de keuzen en daaruit voortkomende gevolgen in zijn leven. Met de uitspraak “ziekte is een gegeven, verzuim een keuze” geven we de medewerker expliciet weer de verantwoordelijkheid voor zijn keuzen.


Van de leidinggevende wordt en actieve, kritische benadering gevraagd waarbij hij met respect voor de eigen integriteit van de medewerker, wel actief mag en moet (door) vragen. Het bewaken van de balans tussen belasting en draagkracht is een gemeenschappelijke verantwoording van medewerker en werkgever.

 

Leidinggevenden worstelen vaak met de vraag of het verzuim op hun afdeling nu bepaald wordt door het individu of dat er mogelijk andere oorzaken aan te wijzen zijn. In mijn volgende blog zal ik concrete handvatten en mogelijkheden voor de leidinggevenden aanreiken die kunnen helpen het verzuim te verminderen.

Heb jij tips om het verzuim laag te houden?? Deel het hieronder met ons.

 

Facebook LinkedIn Twitter E-mail

delen


Reacties (0)

Reageer
Toegestane tags: <b><i><br>
030 - 78 50 153
info@elsenaarabc.nl
Smakkelaarsveld 35
06 - 43 52 4003
www.elsenaarabc.nl
3511 EA Utrecht
bank: NL82TRIO0198391595
kvk: 30284738