Vind jij complimenten krijgen ook zo eng?

Aansluitend op mijn vorige blogs over doelen stellen en je successen te vieren heb ik een interview gehouden met Dorien Ketel van het bedrijf Sinds 1979. Zij heeft zich gespecialiseerd in het onderwerp Complimenten geven.
 
               
Zij traint individuen en organisaties in het geven en …


Vier jij je successen?

In mijn vorige blog heb ik geschreven over het stellen van doelen en eindigde met de tip om als je je doel gehaald hebt, hier ook blij mee te zijn. Mijn ervaring is dat we ons meestal richten op alle zaken die nog gedaan moeten worden of wat er niet goed loopt. Maar sta eens stil bij het resultaat wat je behaald hebt.

Gaaf toch?


De macht van doelen

Mensen die doelen stellen hebben, bereiken meer in het leven. Ongeacht hoe je succes definieert, mensen met duidelijke gedefinieerde doelen presteren beter.

Het is logisch dat mensen die een idee hebben van de richting waarheen ze gaan ook meer kans hebben dat ze komen waar ze willen zijn. Als je je …


Wanneer begint in jouw organisatie de mobiliteit?

Verbazingwekkend dat er in veel organisaties pas gepraat wordt over mobiliteit en flexibiliteit op het moment van reorganisatie en gedwongen krimp.

.

Laatst was ik betrokken bij de opstelling van een sociaal plan in het kader van een reorganisatie. Hierbij zijn de items boventalligheid en …


Macht en onmacht; kennis is macht

Wat ik in de praktijk veel zie is dat medewerkers hun leidinggevende of een personeelsadviseur veel macht geven en dat zij zichzelf in een onmachtige positie plaatsen.

Vooral als het meningsverschil al …


Wat ik nog graag zou willen

Regelmatig worden we geconfronteerd met het afscheid. Afscheid kan op diverse vormen op je weg komen:

  • het afscheid, einde van een liedesrelatie
  • het afscheid bij een overlijden
  • het afscheid van een werkkring, vrijwillig of gedwongen
  • het afscheid van gezondheid
  • afscheid van ........

 

Het gedicht van …


Organisatiestructuur en kwaliteit van leidinggeven

De organisatiestructuur van het werk speelt in positieve of negatieve zin een grote rol bij het al of niet gezond blijven van medewerkers.


Een chaotische en onduidelijke werkstructuur waarbij niet precies duidelijk is wat precies je taken en bevoegdheden zijn geeft veel onzekerheid. Meer | Reacties (0)


Mogelijkheden om gezond te blijven op het werk

Salutogenese: het ontstaan/de oorsprong van gezondheid

Op het moment dat ik bij de Lievegoed Zorggroep kwam werken werd ik geconfronteerd met het begrip Salutogenese.

De Salutogenese benadering richt zich op de gezondmakende …


4 Hulpregels om te onderhandelen

 

Onderstaande regels kunnen helpen om een onderhandeling goed te laten verlopen. Bij een voortdurende relatie of beëindiging van een relatie


is het belangrijk dat de onderhandelingen


Liever geen gedoe, bang voor verschillen

Mijn ervaring, ik zie het om mij heen, is dat leidinggevenden, managers en bestuurders liever geen gedoe willen.

Medewerkers mogen wel even zeuren of dwars zijn, maar dan moet het ook weer klaar zijn. Leiders  willen het liefst de verschillen ontkennen. Allemaal lastig en geen gezeur …
030 - 78 50 153
info@elsenaarabc.nl
Smakkelaarsveld 35
06 - 43 52 4003
www.elsenaarabc.nl
3511 EA Utrecht
bank: NL82TRIO0198391595
kvk: 30284738