Ruzies komen vaak op hetzelfde neer. Herkenbaar?

Ruzies komen vaak op hetzelfde neer. Een aardig voorbeeld las ik in het boek:

"Liefhebben van Laura van Dolron"  

hieronder een weergave:

 

Hij zegt iets …


Wat kunnen collega's en werkgever betekenen bij psychisch verzuim ?

Tja daar sta je dan als werkgever of collega.
Vaak geheel onverwachts blijkt een medewerker met psychische klachten uit het arbeidsproces te stappen, niet in staat om te werken.
                    
In mijn vorige twee blogs heb ik aandacht besteed aan de kenmerken van een burnout en wat de …


Tips om je beter te gaan voelen als je met een burnout of conflict thuis zit

Burnout is een stressziekte die vaak samenhangt met overbelasting op het werk, maar ook situaties in je privéleven kunnen tot burnout leiden.

 
Een burnout is een gevolg van een (langdurig) proces. Signalen van vermoeidheid en uitputting zijn verwaarloosd en (plotseling) gaat het niet meer. …


Herken jij de signalen van een burnout?

Eén van mijn lezers schreef mij het volgende:
Mijn persoonlijke ervaring is dat noch arboartsen, noch rechters veel kaas hebben gegeten van problemen van psychische aard. In het geval van somatische ziektebeelden worden er vaak wel goede herintegratietrajecten opgesteld en is er veel begrip voor de betreffende werknemers. In het geval van overspannenheid / burn-out ligt dit vaak veel …


Het belang van emoties in de mediation

Voor de mediator is het van essentieel belang om te horen welke betekenis mensen aan gebeurtenissen geven. Juist de verschillen in interpretatie bepalen dat er een conflict is ontstaan.

Emoties kunnen ons inzicht geven over wie we zijn en ook met wie of wat we ons …


Zie je emoties als een grote stuwkracht

Emoties verlenen ons vitaliteit en zetten ons aan om te handelen en in actie te komen. Een emotie wordt opgewekt als er iets voorvalt dat relevant is voor je is op dat moment. Het kan iets betreffen wat je niet wilt of juist …


Het belang van emoties in conflicten

Vaak worden emoties gezien als iets dat vooral in geëscaleerde conflictsituaties voorkomt. En alleen dan, wanneer de betrokken personen zich niet kunnen beheersen en de controle over zichzelf verliezen.

Op deze manier worden het tonen van emoties in de samenwerking vaak als iets negatiefs


Zie jij de Voordelen van een Conflict ?

In de volksmond heeft conflict vaak een negatieve klank, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn.  Aan Conflicten zitten ook enorm veel voordelen.

Een conflict kan gezien worden als een botsing van waarheden die niet in één verhaal passen (Lingma en Ten Hoedt). Deze omschrijving …


De Verzuimverminderaar - grip op verzuim

Leidinggevenden worstelen vaak met de vraag of het verzuim op hun afdeling nu bepaald wordt door het individu of dat er mogelijk andere oorzaken aan te wijzen zijn.


Vorige week heb ik geschreven over de zienswijze dat verzuim een keuze is en daar mee een gedragscomponent. Toch …


Verzuim - werkgever en werknemer beiden verantwoordelijk

 

Managers, leidinggevenden en medewerkers vragen zich soms af waardoor het verzuim nu veroorzaakt wordt en hoe of zij dat kunnen verminderen.


Bij verzuim, re-integratie, …
030 - 78 50 153
info@elsenaarabc.nl
Smakkelaarsveld 35
06 - 43 52 4003
www.elsenaarabc.nl
3511 EA Utrecht
bank: NL82TRIO0198391595
kvk: 30284738