arbeidskwesties

Meningsverschillen, spanningen en conflicten komen in alle organisaties voor. Om alles in goede banen te leiden valt vaak niet mee, eigenlijk heb je liever geen gedoe.

Wil jij, vanuit jouw functie als teamleider/ leidinggevende graag knelpunten daadwerkelijk aanpakken?

Dan  zal dit het werkplezier verhogen (of komt terug) waardoor:

De productiviteit toeneemt.
Het verzuim vermindert.
De innovatiekracht toeneemt.
Dit financieel gewin oplevert.

 

Hoofdpijndossiers..

JA!
Mijn handige boek over het oplossen van hoofdpijndossiers is NU verkrijgbaar!


begeleiding

Elsenaarabc helpt graag vraagstukken aan te pakken, op te ruimen en nieuwe perspectieven te realiseren. Veel voorkomende wensen en knelpunten die al eens zijn aangepakt:

Een (dreigend) arbeidsconflict op te lossen.

Het netjes afscheid nemen (als het niet anders kan) van een medewerker en er voor zorgen dat de achterblijvende collega’s tevreden kunnen zijn over de manier van afhandeling.

Het verbeteren / herstellen van de teamsamenwerking of met de OR.

De eigen onzekerheid weg te werken of de problemen met je eigen baas in goede banen te leiden.

Zorgen dat de standpunten binnen een team zich niet gaan verharden.

Minder verzuimende medewerkers en dat ziekteverzuim constructief besproken en aangepakt wordt.

Te weinig kennis van het arbeidsrecht en hulp nodig bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

De (organisatie) structuur of de werk- processen te veranderen.

Hulp om sluimerende ongenoegens helder boven tafel te krijgen en op te ruimen.

Verandering van de cultuur, bijv. als je wilt dat er meer resultaatgericht gewerkt gaat worden.

 Het resultaat van het daadwerkelijk aanpakken zal zijn dat jij en je afdeling (weer) met plezier het werk doen.

 

 

 

 

Wil je meer weten, neem dan vrijblijvend contact met mij op

 

conflictoplossing

Een organisatie bespaart zichzelf veel narigheid en geld als er in een vroeg stadium effectief wordt geïntervenieerd en zo escalatie wordt voorkomen. Met arbeidsmediation los je (zakelijke) conflicten en problemen samen met jouw werknemer(s) op. Als arbeidsmediator, de onafhankelijke bemiddelaar, begeleid ik hierbij.

Ik breng de communicatie weer op gang, begeleid de gesprekken en bewaak het proces.

Het doel is dat geen van de partijen met wrok/verwijt blijft zitten maar tevreden kunnen zijn met de uitkomst van het conflict.

team mediation

Veel benaderingen gericht op het verbeteren van teamsamenwerking hebben een psychologische bril; ze kijken naar karakters, talenten en gebreken en hoe die al dan niet matchen.

In team mediation worden de interactie patronen in teams blootgelegd, bespreekbaar gemaakt om toekomstgericht een andere manier van samenwerking vorm te geven. Er wordt gewerkt vanuit een systemisch perspectief; dat betekent, afstand nemen van de individuele eigenschappen van de teamleden en de blik richten op de onderlinge relaties.

Hoe houden teamleden elkaar gevangen in patronen die de samenwerking in de weg zitten?

In de mediation wordt geholpen de verlammende patronen om te buigen in constructieve samenwerking. Er wordt oplossingsgericht onderhandeld zodat er een collectieve gedragsverandering of te wel een cultuurverandering ontstaat.

register mediator
ElsenaarABC staat ingeschreven als register mediator  bij de Mediators Federatie Nederland (MfN) voorheen het Nederlands Mediation Instituut (NMI), de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland.

praktisch
Het totale traject neemt meestal niet meer dan enkele weken in beslag. De mediationbijeenkomsten vinden meestal plaats op een neutrale plek, bijvoorbeeld op mijn kantoor in Utrecht. Mediation kan ook in de avonduren plaats vinden.

030 - 78 50 153
info@elsenaarabc.nl
Hugo de Grootstraat 13
06 - 43 52 4003
www.elsenaarabc.nl
3581 XR Utrecht
bank: NL82TRIO0198391595
kvk: 30284738