Hoofdpijndossiers, 
Weg ermee

Over het oplossen en voorkomen van hoofdpijndossiers
Een praktische methode in 4 stappen voor teamleiders

Knelpunten die niet adequaat worden opgepakt, kunnen leiden tot een hoofd­pijndossier.

Dit boek geeft een methode om hoofdpijndossiers op te ruimen in 4 stappen, de 4 O’s. De 4 O’s staan voor

Op de plaats rust,
Ontmoeting,
Oplossing en
Opluchting.

Zodra deze 4 stappen doorlopen zijn is het hoofdpijndossier opgelost.
In de laatste hoofdstukken worden ook tips gegeven om een hoofdpijndossier te voorkomen.

Het is een praktisch boek met opdrachten en theoretische onderbouwing.

Met deze methode leer je op je eigen manier, met meer zelfvertrouwen en lef, de juiste dingen te doen op een manier die bij jou past.

 

 

Wat lezers zeggen over mijn boek:

* Prof.dr. Jeff Gaspersz, Hoogleraar innovatie en business creativiteit, auteur, spreker en adviseur. (www.jeffgaspersz.nl)
Ik beveel iedereen het boek Hoofdpijndossiers, Weg ermee! van Arineke Elsenaar aan, die een innovatieve wijze wilt leren om moeilijke, voortslepende vraagstukken op te lossen en te voorkomen. De waarde van het boek overstijgt de toepassing op alleen hoofdpijndossiers. Wie de tips van Arineke in praktijk brengt versterkt het vermogen nieuwe oplossingen te vinden voor vele vraagstukken!

 * Dr. Aart C. Bontekoning CMC
Een toegankelijk 'doe-boek' dat praktisch leidinggevenden, zoals teamleiders, ondersteunt bij het aanpakken van lastige vraagstukken. Veel kanten van het directe leidinggeven worden behandeld. Ook zeer geschikt in combinatie met een cursus of training.
Dr. Aart Bontekoning. Consultant, auteur en spreker op het gebied van 'generaties in organisaties' (zie www.aartbontekoning.com).

* Fons van Loy (Head of Production KNMI)
Met dit mailtje wil ik je danken voor het boekje dat ik heb mogen ontvangen. Ik heb de eerste hoofdstukken doorgelezen en zal het boek zeker verder uitlezen. Mijn eerste indruk van het boek is dat het op een gestructureerde manier de onderwerpen “hoofdpijndossiers” en “leiderschap” behandelt. Voor beginnend leidinggevenden en teamleiders kan het boek een uitstekende ondersteuning bieden bij de zoektocht die iedere leidinggevende (probleemherkenning/te hanteren leiderschapsstijlen) aan het begin van zijn/haar carrière doorloopt. Een beginnend leidinggevende zal zich herkennen in de beelden die je schetst en de gevoelens die iemand in een dergelijke situatie ervaart (“zie je wel, ik ben niet geschikt voor deze functie”).
Voor de ervaren teamleider/manager bevat het boek veel herkenbare elementen. De overzichtelijke manier waarop je factoren rangschikt kan helpen bij het ordenen van de  overwegingen die een manager kan maken rond het oplossen van problemen waar hij/zij op dat moment mee worstelt.
Ik wil je danken voor de inzichten die het boekje heeft, en nog gaat verschaffen.

* dr. D.J. Verheijen
Hoofdpijndossiers, wie kent zijn niet. Ze ontstaan als de natuurlijke principes van leidinggeven verloren gaan. Arineke Elsenaar biedt een nieuw houvast aan iedereen die minder krampachtig  de hoofdpijndossiers wil oplossen.  Het boek bevat herkenbare voorbeelden en een basismodel.  Vanuit haar eigen praktijkervaring en vanuit een mooi panorama van het ontstaan van de dossiers beschrijft zij indringend hoe organisaties beter resultaten kunnen behalen. Het is een bijzonder boek geworden met een krachtige boodschap. De auteur houdt de zaken eenvoudig, praktisch en dicht bij waar het omgaat : Het is een bijzonder boek geworden met een krachtige boodschap. Hoofdpijndossiers… Weg ermee!

 

 

 

 

 

Dit boek is tevens geschikt voor coaching trajecten, opleidingsdoeleinden en HRM afdelingen.

 

 Wil je de extra werkbladen en opdrachten die in het boek gebruikt worden toegestuurd krijgen, stuur dan een mail aan arineke@elsenaarabc.nl.

 

Hou je niet van lezen?
Dan kun je de online videocursus
'Hoofdpijndossieropgelost.nl' volgen (klik)

 

  

Recensies en aanbevelingen: 

  • Interview RTL 4 - 2 december 2016: https://youtu.be/XArGac7PvKg
  • Nbd biblion - 7 januari 2015 aangeboden aan de openbare bibliotheken

 


In tijdschriften:

- Sigma - platform voor kwaliteits-
professionals nummer 1, februari 2015 www.sigmaonline.nl
- TvOO- Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisatie nummer 1 maart 2015 www.tvoo.nl

 

Wat lezers zeggen over mijn boek:

* Dr. Marijke Spanjersberg, zelfstandig organisatieadviseur, toezichthouder en docent.
Hoofdpijndossiers weg ermee! is een boek met praktische tips voor teamleiders om lastige kwesties evenwichtig aan te pakken.

Het schenkt aandacht aan de rationele en emotionele kant van de zaak. Het belicht het belang van rust en actie, van dromen en de feiten onder ogen zien, van introspectie en de verbinding met anderen zoeken. Het maakt ruimte voor het onderkennen van twijfels en onzekerheden, maar ook voor het verkennen van eigen kracht en nieuwe mogelijkheden. Het boek nodigt de lezer uit om vanuit al deze invalshoeken eerlijk naar zichzelf te kijken. En dat helpt bij de aanpak van hoofdpijndossiers.

 * Alexandra
De voorbeelden die je gebruikt, van wat jij hoofdpijndossiers noemt, doen mij denken aan wat Mastenbroek daarover zegt/schrijft, hij spreekt over 'organisatierot'. Kleine problemen in de organisatie, die op alle afdelingen voorkomen, iedereen weet er van, iedereen weet waaraan het ligt, maar niemand doet er wat aan.

* Dr. J.K. (Han) van Dijk, oud-hoogleraar Personeel en Organisatie in de Zorg en zelfstandig adviseur.
Iedere leidinggevende van hoog tot laag kent hoofdpijndossiers. Het boekje hierover van Arineke Elsenaar behandelt in kort bestek een praktische methode om deze te herkennen, op te lossen en te voorkomen. De grote verdiensten van dit boek zijn dat het helder is opgebouwd, snel leest, veel concrete aanwijzingen en aanpakken geeft en ook stimuleert om na te denken en via werkbladen aan de slag te gaan. Zonder dat er teveel naar andere auteurs en boeken wordt verwezen, wordt steeds voldoende aandacht besteed aan relevante inzichten op het gebied van praktisch leidinggeven. Het is tegelijkertijd een denk-, werk-, en doe-boek.

 * Ruud Groenteman
Wat een handzaam boek heb je geschreven! De insteek en je aanpak spreekt mij zeer aan. Eén van de mooie dingen vind ik dat het voor iedere leidinggevende bruikbaar is. Je laat zien dat er een verscheidenheid aan soorten mensen is (ieder met die eigen lijstjes), wat niet wegneemt dat je systematisch kan omgaan met je hoofdpijn. Dat je ook de preventie hebt opgenomen maakt het verhaal compleet. Het is een mooie basis voor trainingen en coaching van leidinggevenden. 
Alle succes!

 * Ad van der Hulst
Consultant ambachtelijk management
Arineke Elsenaar heeft een fantastisch boek geschreven over een onderwerp dat nog onaangeraakt terrein was in de HR-wereld: Hoofdpijndossiers. Het boek geeft je de handvatten te begrijpen wat er aan de hand is, betekenis te geven aan de situatie en invloed te nemen ten goede. Met behulp van theoretische kaders, schema’s, werkbladen en verwijzingen is het boek een onmisbaar handvat voor de middenmanager die zichzelf als professional wil ontwikkelen. Het boek is ook prima geschikt voor collegiale advisering, intervisie-bijeenkomsten, leer- en mastermindgroepen. Ben je geen middenmanager maar HR-pro, mediator of opleider dan heb je ook veel aan de in dit boek gestolde ervaring over oplossen én voorkomen.
En het mooie is dat er voor niet lezers inmiddels ook een online-video-leergang beschikbaar is.’

 

 

030 - 78 50 153
info@elsenaarabc.nl
Hugo de Grootstraat 13
06 - 43 52 4003
www.elsenaarabc.nl
3581 XR Utrecht
bank: NL82TRIO0198391595
kvk: 30284738