drs. arineke b.c. elsenaar (1955)

helpt teamleiders/ leidinggevenden, hun medewerkers en henzelf het werkplezier weer terug te geven. Een organisatie verliest vaak zijn energie en daadkracht door, zo blijkt, dingen niet te doen/of aan te pakken.

Spanningen en ongenoegen sluimeren en ondermijnen zo de daadkracht.

De gevolgen zie je in:

  1. een afname van de productiviteit,
  2. weinig flexibele werkhouding,
  3. verhoging van het verzuim,
  4. veel gemopper en
  5. weinig initiatief tot innovaties.

 


Jammer, voor zowel voor jou als teamleider, als de medewerkers, als de organisatie. Ook onnodig. Ik daag u uit om deze kwesties onder ogen te zien en aan te pakken.

Door mijn werkervaring en theoretische scholing weet ik waar het overgaat en heb passende oplossingen voorhanden.

Ik richt mij op de oplossingen en de toekomst zodat het werkplezier blijvend terugkeert in de organisatie.
Door mijn bijdrage zullen er steeds meer  organisaties ontstaan waar het fijn is om te werken.

 

 

 

030 - 78 50 153
info@elsenaarabc.nl
Hugo de Grootstraat 13
06 - 43 52 4003
www.elsenaarabc.nl
3581 XR Utrecht
bank: NL82TRIO0198391595
kvk: 30284738